Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

3Generaties(3G)-buurtalliantie

Door: Fatima Jamila Azdi
20 april 2020

“3G ontwikkelt en voert projecten uit waarbij de generaties van gister, van nu en van morgen samen-werken, samen-leren en samen-zijn.”

3Generaties(3G)-buurtalliantie

“3G zal activiteiten en projecten ontwikkelen en uitvoeren waarbij zowel de generatie van gister, van nu en van morgen kunnen samen-werken, samen-leren en samen-zijn.”

Ook in Oost, Oud Oost, leven mensen uit verschillende generaties vaak langs elkaar heen. Vaak zijn er hechte relaties binnen deze generaties, maar is er weinig interactie tussen de verschillende generaties en leefgroepen in de buurt. 
Wij geloven dat interactie tussen jong en oud heel belangrijk is voor het overdragen van kennis en talent en het vergroten van de saamhorigheid in de buurt. 
Met minder ‘schotten’ tussen jong en oud zorgen we dat mensen meer samenleven, samenspelen en samen activiteiten ondernemen met veel oog voor saamhorigheid, klimaat en duurzaamheid, armoedebestrijding, bestrijding van eenzaamheid en ontwikkeling van talent. 
Juist in deze tijd van vergaande individualisering is het heel belangrijk dat we elkaar blijven opzoeken!

Wij willen als 3Generaties(3G)-buurtalliantie de relaties tussen deze verschillende generaties versterken; als pilot op buurtniveau met de ambitie dit stads-deelbreed door te voeren. 
Er zal binnen deze thematiek de ruimte figuurlijk en fysiek gezocht worden voor een samenwerking met reeds bestaande organisaties en/of nieuwe initiatieven. 
Het 3G-concept nodigt uit tot een andere mindset: met een open blik kijken naar een andere (leeftijds-) groep en daarbij thematisch en doelmatig samen optrekken; bekend maakt bemind! 

We willen een structuur creëren waardoor er kennis overgedragen kan worden tussen de verschillende generaties. Onze brede doelgroep is van 4-99jaar; jong geleerd is oud gedaan, al heeft de jeugd de toekomst. 

Als pilot actief van september 2020 tot september 2021
Maatwerk leveren, post-Corona's 'nieuwe normaal', zal uitdagend zijn. Er zijn binnen het concept van 3G; van en voor elkaar afdoende mogelijkheden en kansen.
Op drie vaste (nader te bepalen middagen/avonden) in de week bieden we uiteenlopende activiteiten waarbij het ‘3G-samen doen’ centraal staat. Dit kan vanuit een vaste locatie/uitvalsbasis alsook ambulant en mobiel.

In de programmering is er volop ruimte voor een inhoudelijke alsook ontspannen behandeling van actuele sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken. 
Zoals hoe ga je verstandig om met (weinig) geld, mentale uitdagingen, eenzaamheid, bewustzijn van gevaren van internet, relatieverslaving, zelfbeeld en zelfvertrouwen etc.
Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat de mensen leren van elkaar.
Enkele voorbeelden van de te organiseren activiteiten zijn:

       Huiswerkbegeleiding door gepensioneerde leraren die zich eenzaam voelen en graag hun kennis willen overdragen aan gemotiveerde (kansarme)-leerlingen. 
       Workshops over omgaan met geld, gezond eten, veiligheid, duurzaamheid en andere belangrijke thema’s
       "Heitje voor een karweitje" waarbij kinderen ouderen helpen met alledaagse klusjes.
       Wekelijkse buurtlunches en -diners voor jong en oud.
       Schilder- en knutselactiviteiten, muziek en dans.
       Klimaat-alert-team: recycling/herfebruik, acties in de buurt met als doel een meer schone, opgeruimde en klimaat-neutrale omgeving.
       Burgerschap, democratie en maatschappelijk bewustvorming; incl aandacht voor wederzijds respect, gedrag- en omgangsvormen.

Bij al deze activiteiten snijdt het mes steeds aan twee kanten, bijvoorbeeld bij de huiswerkbegeleiding: ouderen vinden het fijn om in contact te komen met de jongere generaties, en de kinderen kunnen op hun beurt weer van de ouderen leren. 
Maar ook bij het heitje voor karwijtje: kinderen leren zelfstandig en ondernemend te zijn, en ouderen worden geholpen met klusjes waar ze moeite mee hebben.
De initiator is Fatima Azdi, haar dochter Jamilla en kleindochter Sofia helpen mee met coördinatie alsook nadere uitwerking van het idee van het 3G-project. Fatima is sinds 1965 woonachtig in de Transvaalbuurt, haar dochter geboren en getogen in de Transvaalbuurt en is op diverse terreinen actief geweest op stadsdeel- en buurtniveau. 
Kleindochter en 3G-mascotte Sofia bruist van de ideeën en kan niet wachten op de uitvoering.
Er is een groot netwerk verzameld van mensen die staan te springen om aan dit project bij te dragen. Alle support is uiteraard welkom.
Het project zal naast de benodigde vaste coördinatie gedragen worden door een aantal vaste/roulerende vrijwilligers. Iedereen die het concept een warm hart toedraagt is welkom om deel te nemen en een steentje bij te dragen.
Daarnaast zullen er externe partijen, professionals en ervaringsdeskundigen benaderd worden voor het geven van Thema-specifieke workshops. 
Ook worden mensen betrokken met een (lichte verstandelijke) beperking, waardoor ook zij geactiveerd worden en hun participatie in de samenleving zal worden vergroot.
Het belangrijkste is dat alle activiteiten plaatsvinden in een repectvolle, fijne gezellige atmosfeer waarin iedereen zich veilig en vooral welkom voelt. 
3G van en voor de buurt! 


Argumenten

Argumenten voor

Nog geen argumenten voor

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel