Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

Sport- en spelactiviteiten in de Dapperbuurt

Door: Anass Driouach Driouach
19 april 2020

De kinderen leren op een speelse manier het belang van bewegen, sport en gezonde voeding.

Tegenwoordig leven wij in een samenleving waar technologie een belangrijk onderdeel in het leven van een kind vormt. Hierdoor is er weinig ruimte voor talentontwikkeling, is de kans op overgewicht/obesitas groter en groeien kinderen geïsoleerd op. Hierdoor blijven de sociale vaardigheden ontwikkeld. 
 
Als we naar het onderzoek van het ‘’ Amsterdamse Aanpak Gezonde gewicht ‘’ kijken dan zijn de meeste kinderen met overgewicht van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 17% procent van de bewoners van de Dapperbuurt te maken heeft met overgewicht. 
De sport- en spelactiviteiten in de Dapperbuurt: 
- Leren kinderen omgaan met tegenslagen. 
- Bieden een gedifferentieerd aanbod in sport en spellen, dit kan leiden tot  talentontwikkeling. 
- Inspireren kinderen om creatief te zijn. 
- Geven een leuke invulling aan sport- en bewegen.
 

 Wie of wat heeft u daar bij nodig?
 
- Wij willen dit wekelijks 6 uur organiseren en hebben hiervoor verschillende sport- en spelartikelen nodig.  
 
 Wat wilt u hiermee bereiken?
 
Onze sport- en spelactiviteiten zijn er niet alleen voor bedoeld om de kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl, maar leren hen ook om om te gaan met tegenslagen, doelbewust te zijn en het belang in te zien van samenwerken. Dit heb je immers nodig om doelen te bereiken.  Tijdens de activiteiten wordt er ook opgemerkt dat er vriendschappen ontstaan en dat de kinderen minder bang zijn om te falen.  Verder wordt er aan de kinderen ruimte gegeven om hun eigen spelactiviteiten te bedenken en te implementeren. 
 
De activiteiten die wij willen organiseren in het Dapperbuurt onderscheiden zich van de traditionele manier van lesgeven. Dit komt mede doordat er met verschillende visies gekeken wordt. In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan diverse doelgroepen. Kinderen en jongeren vallen onder een kwetsbare doelgroep. Deze doelgroep die je dan ook op een bewuste manier te benaderen.  De kinderen leren dan ook om open te staan voor andere spellen of sporten dan alleen de traditionele sporten zoals voetbal of basketbal. Op deze manier wordt hun horizon verbreedt en kunnen de kinderen verder te laten denken dan alleen één bepaalde sport en spel. 
 
Wat de SportNation coaches onderscheidt van anderen, is dat zij dichter bij de doelgroep staan; omdat zij uit dezelfde sociale klasse en kleurrijke achtergrond komen. 
 
Doelstelling
Ø  Het terugdringen van overgewicht in Amsterdam Oost
Ø  Jongeren bijscholen over een gezond leefstijl
Ø  Het motiveren van jongeren om meer te bewegen 
Ø  Talentontwikkeling 
 
Voor wie is uw plan bedoeld? 

- Voor kinderen vanaf 8 jaar tot en met 14 jaar oud die weinig aan beweging toekomen. 
 
Wat is de planning van uw projectplan? 
 
Sportnation wil het liefst vanaf 1 juni  zes uur per werk sport- en spelactiviteiten aanbieden. Mocht het Corona-virus aanhouden, dan zullen wij hier op een creatieve manier anticiperen. 
 
 


Argumenten

Argumenten voor

Samira Bessalhi | 20 april 2020 11:52

Ik ben voor omdat ik familie leden in stadsdeel oost heb en vooral de jongeren en hun vriendjes en vriendinnetjes lijden aan overgewicht. De ouders pamperen de kinderen met lekkernijen en houden ze op die wijze 'koest'. Zij durven de confrontatie niet aan met hun kinderen die zij dikker en dikker zien worden. Het lijkt wel een taboe om erover te praten. Op deze wijze met dit project kan hier wat aan worden gedaan. Minder ziektes zoals diabetes en andere aandoeningen (nu en op langer termijn

Reageren


Farah Essahsah | 20 april 2020 12:25

Jongeren hebben meer beweging nodig, omdat ze vaker thuis blijven om te gamen. Begeleiding is nodig! Zodat ze uit die luie stoel komen op een speelse uitdagende manier. Ik zeg Voooooooor!!!!

Reageren


Samira Zyne | 20 april 2020 12:42

Het blijft hard nodig om samen aan een gezonde leefstijl te werken.

Reageren


Habiba Bouanan | 20 april 2020 15:10

Ik ben voor want een gezond gewicht is belangrijk en sport- en spelactiviteiten dragen bij aan gelukkige kinderen. We hebben meer van dit soort initiatieven nodig in oud oost. Mijn zoon is 18 jaar en zou graan helpen als vrijwilliger (Door Corona heeft hij meer vrije tijd).

Reageren


fadoua driouach | 20 april 2020 21:51

Ik ben voor! Sport en spel stimuleert de kinderen om op een leuke en plezierige manier in beweging te blijven. Daarbij is het een heel belangrijk aspect om kinderen te leren samen ( op een creatieve manier ) in groepsverband samen te werken, om Samen succes te ervaren en/of doelen voor zich zelf op te stellen.

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel