Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

370 meter vergroenen in én met de Transvaalbuurt

Door: Anne Schoenmakers
19 april 2020

Dit buurtinitiatief stimuleert vergroening, verduurzaming alsook buurtcohesie en -participatie over een traject van 370 meter in Transvaal.

Dit buurtinitiatief stimuleert vergroening, verduurzaming alsook buurtcohesie en -participatie. Het project bestaat uit 8 onderdelen die worden uitgevoerd door buurtbewoners in Transvaal over een traject van 370 meter: 

1. - Maken beplantingsplan Krugerstraat, Albert Luthulistraat, De La Reijstraat
Met buurtbewoners uit de kerngroep en een expert (hovenier en/of gemeente expert) wordt een groenplan opgesteld voor de buurt. Qua plantenkeus wordt er rekening gehouden met biodiversiteit en het plaatsen van vaste planen die na een jaar relatief weinig onderhoud nodig hebben. 
2. - Oprichten buurtbrede groengroep voor onderhoud
Een kerngroep van geschat 10 personen (waaronder een voorzitter en een penningmeester) zal verantwoordelijk zijn voor de planning, aanleg en onderhoud van de groenvoorzieningen. Deze mensen wonen/werken allen in de betrokken straten.
3. - Elf verloederde plantenbakken adopteren Albert Luthulistraat, De La Reijstraat
De vier metalen plantenbakken op de kruising van het Krugerplein met de Albert Luthulistraat zijn nu in niemands beheer en overwoekerd. Eventueel kunnen ook de 2 grindbakken meegenomen die nu nog gemeentelijk onderhouden worden. Een groene kerngroep kan het beheer hiervan overnemen. Hetzelfde geldt voor de onlangs geplaatste betonnen plantenbak in de Albert Luthulistraat en de zes bakken bij het speeltuintje in De La Reijstraat.
4. - Eenentwintig boomkransperkjes aanleggen
De vijftien bomen in de Albert Luthulistraat die nog geen groene boomkrans hebben zullen dit krijgen, alsook de zes bomen in de speeltuin
5. - Dertig gevelgroeiers plaatsen in Albert Luthulistraat, De La Reijstraat en Krugerstraat
Er zal een groene gevelbegroeiing worden geplaatst, zo mogelijk door middel van spankabels en afstandshouders (Sporthal Wethouder Verheij in Oostpoort ter inspiratie) en houten frames. De te plaatsen klimplanten worden gekozen op niet-gevel-aantastende kenmerken.
6. - Twee containertuintjes plaatsen Albert Luthulistraat, De La Reijstraat
Twee containertuintjes worden geplaatst rondom de twee containers aan het begin (kruising Krugerplein/Kurgerstraat) en einde (kruising De La Reijstraat) van de Albert Luthulistraat, ook ter voorkoming van zwerfvuil en bijzetten. Gelijke initiatieven zijn reeds uitgevoerd in Rotterdam,  Assen en Amstelveel. Voorbeelden zijn te vinden op: https://citygard.nl/
7. - Stimuleren geveltuintjes aanvragen door buurtbewoners
Bewoners aan de Albert Luthulistraat, De La Reijstraat en de Krugerstraat zullen actief aangemoedigd worden om aanvragen voor geveltuintjes in te dienen bij de gemeente. Indien er sprake is van analfabetisme of het niet machtig zijn van de Nederlandse taal kunnen leden van de groengroep helpen. Buurtbewoners zullen ook met het onderhoud geholpen worden door de hieronder beschreven kerngroep indien nodig.
8. - Groendag voor & door de buurt organiseren
Overige buurtbewoners – naast de groengroep - worden betrokken door in het eerste jaar een groendag in de buurt te organiseren. Naast het groen onderhoud zorgt dit ook voor cohesie in de buurt en gaat dit eenzaamheid tegen. 
 
Doelgroep:
Dit is een plan met en voor bewoners van de Transvaalbuurt, specifiek de straten: Albert Luthulistraat, De La Reijstraat, Krugerplein (gevelzijde) en Krugerstraat. Het project kan als voorbeeld dienen voor andere groene buurtparticipatieprojecten in Amsterdam Oost. 
 
Planning:
Het project start in juni 2020 en duurt 1 jaar. In de eerste maanden wordt het groenplan ontwikkeld en de groengroep geworven. Dit is mogelijk, ook wanneer er nog beperkende maatregelen zijn gezien COVID-19. In de zomerperiode wordt gestart met het buurtbewoners stimuleren  geveltuintjes aan te vragen. Ook wordt dan met de aanplanting van de aanplanten van de gevelbegroeiing en aanschaf en beplanting van de containertuintjes. De groengroep zorgt voor onderhoud. Tijdens de aanplantingsperiode wordt een buurt groendag georganiseerd om de buurtbewoners verder te betrekken en te enthousiasmeren.

Achtergrond:
Groen is belangrijk voor een fijne en gezonde leefomgeving. Het verbeterd de luchtkwaliteit in de stad. Daarnaast kan groen overtollig regenwater opnemen (grondwaterreservoirs), helpt het tegen hittestress in de stad en bevordert het de biodiversiteit onder bijvoorbeeld bijen en vlinders. Hoogleraar aan de Universiteit van Groningen Agnes van den Berg gaf verder aan: “Het mooiste zou daarom zijn als voor iedereen het groen onder handbereik is, want hoe groener je woont, hoe langer je leeft, blijkt uit onderzoek. De lagere klassen hebben aan een groene leefomgeving het meeste, want hogere klassen hebben meer middelen om gezond te blijven." Haar bevindingen worden ondersteund door de GGD. Juist in Transvaal is verdere vergroening door middel van buurtparticipatie zeer gewenst. De leefbaarheid in dit gebied blijft achter ten opzichte van omringende buurten in Oud Oost en Watergraafsmeer. Wij willen dit tegengaan, en van Transvaal een groene en leefbare buurt maken. 


Argumenten

Argumenten voor

Hans Burck | 19 april 2020 20:54

Wij van de Wijk Transvaal organiseert al jaren eind april een Geveltuinendag op het Krugerplein. (Dit jaar vanwege Corona afgelast). Wellicht kunnen we met samenwerking elkaar versterken?

Reageren


maud goedkoop | 20 april 2020 22:20

prima plan om een saai plein te vergroenen

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel