Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

Vrouwennetwerk Actief, alle vrouwen doen mee!

Door: habiba bouanan
15 april 2020

Met het Vrouwennetwerk Actief willen we de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen in Oud Oost versterken en verbinden!

Wat wilt u doen en hoe?
Met het Vrouwennetwerk Actief willen we de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen in Oud Oost versterken. We gaan vrouwen ondersteunen om actief mee te doen aan de samenleving, zichzelf te kunnen redden en zich verder te ontwikkelen en te emanciperen. Vrouwennetwerk Actief wordt een platform en een samenwerkingsverband met verschillende partnerorganisaties en vrouwengroepen in Oost die ondersteuning en activiteiten bieden aan vrouwen in Amsterdam-Oost.

Ondanks de grote stappen in de emancipatie van vrouwen die de afgelopen decennia in Nederland gezet zijn, lopen vrouwen op het gebied van participatie (actief meedoen aan de samenleving) en zelfredzaamheid nog steeds achter bij mannen. Dit geldt nog sterker voor vrouwen met een multiculturele achtergrond. Zij zitten vaak nog middenin een emancipatieproces of staan nog aan het begin daarvan. Daarom is het belangrijk om een extra inspanning te leveren om juist vrouwen te ondersteunen in hun participatieproces. Daarom is het Vrouwennetwerk Actief nodig. 
 
Dit vrouwennetwerk gaat bestaan uit organisaties uit Amsterdam-Oost die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen. Dit netwerk is een overkoepelende organisatie die samen kijkt wat de behoeftes van vrouwen in Amsterdam-Oost zijn en hoe die aansluiten bij de activiteiten die de organisaties aanbieden. Op dit moment bestaat er nog niet een sterk netwerk, dat is een gemis. Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld een vrouw Nederlandse taalles volgt bij een buurthuis, maar ook behoefte heeft aan een cursus ondernemerschap omdat ze haar eigen cateringbedrijf wil beginnen. Doordat de taalschool waar ze haar taallessen volgt, geen kennis heeft van organisaties in de buurt die een cursus ondernemerschap aanbieden, blijft ze ongewenst langer thuis zitten. Met het vrouwennetwerk kunnen we ervoor zorgen dat we als vrouwenorganisaties elkaar beter kennen en vrouwen naar elkaar kunnen doorverwijzen.
 
Vrouwennetwerk Actief zal vier keer per jaar bij elkaar komen. Het doel hiervan is om elkaar goed te leren kennen, vrouwelijke buurtbewoners goed door te verwijzen en indien daar behoefte aan is, gezamenlijke activiteiten te organiseren voor vrouwen. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. Bij het Vrouwennetwerk Actief staat het aanbod van de ‘eigen’ organisatie niet centraal, maar de vraag en de behoefte van de vrouw. 
 
Wie of wat heeft u daarbij nodig?
Voor het Vrouwennetwerk Actief hebben wij een startbudget nodig voor de kosten voor de activiteiten en kosten voor een coördinator die het hele vrouwennetwerk gaat verkennen, in kaart gaat brengen en coördineren. Daarnaast hebben we uiteraard zoveel mogelijk organisaties nodig die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen in de buurt. Gezien mijn netwerk (i.v.m. mijn stichting Prachtvrouw) zijn er al tal van organisaties in kaart gebracht en hebben we al een aantal mondelinge toezeggingen ontvangen. 

Wat wilt u ermee bereiken?
Samen met de partners van het Vrouwennetwerk Actief, de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen in Amsterdam-Oost bevorderen. We laten ons hierin inspireren door een goedwerkend vrouwennetwerk in Amsterdam-West: Vrouwen Academie West (VAW).

Bij elke vrouw stellen we gezamenlijk een leerlijn op: wat wil ze bereiken, wat is haar potentie en waar staat ze nu. We kijken gezamenlijk welke activiteiten van de partnerorganisaties daar bij passen en welke volgorde daarin het effectiefst is. De wens, mogelijkheden en omstandigheden van de vrouwen staan hierbij altijd centraal. 

We zien veel vrouwen die na het meedoen aan een eenmalige cursus of training weer thuis komen te zitten en veel vrouwen die wel iets willen, maar niet goed weten wat en welke mogelijkheden er in het stadsdeel zijn. Dit is een (maatschappelijk) vraagstuk dat geen enkele organisatie alleen op kan lossen. Alleen gezamenlijk kan een doorgaande leerlijn neergezet worden die past bij de ontwikkeling van de vrouw en er zo voor zorgt dat vrouwen daadwerkelijk verder komen.  

Voor wie is uw plan bedoeld?
Het Vrouwennetwerk Actief is voor alle vrouwen uit Amsterdam-Oost, vanaf 23 jaar, die actiever willen worden en zich beter willen redden in de samenleving (in beleidstermen: participatie en zelfredzaamheid). Ook richt het Vrouwennetwerk Actief zich op vrouwen die deze wens (nog) niet zelf uitspreken, maar hiertoe wel uitgenodigd en gemotiveerd kunnen worden. De focus wordt gelegd op vrouwen in een ‘kwetsbare’ positie.

Wat is de planning?
Wij willen een start maken in het laatste kwartaal van dit jaar en het project is voor de duur van een jaar. Het doel is om na dit jaar ons netwerk voort te zetten zodat we een duurzame samenwerking kunnen opzetten.

Argumenten

Argumenten voor

Oumaima Zagdoud | 16 april 2020 07:11

Omdat Habiba Bouanan veel voor de vrouwen betekend.

Reageren


Sandy Elsaify | 16 april 2020 12:29

Ik ben voor, omdat ik een dergelijke netwerk ook mis. Ik werk samen met verschillende organisaties in Oost en men is niet bekend met wat er speelt bij de andere organisaties. Door informatie te delen, vrouwen met elkaar te verbinden en te versterken en elkaar te helpen om verder te groeien zal het netwerk zichzelf bewijzen!

Reageren


Felice Gaughan | 16 april 2020 18:08

Het is hoog tijd dat er een netwerk komt waarbij de belangen van vrouwen zelf centraal staan en organisaties gericht samenwerken om vrouwen via een goed uitgestippelde leerlijn echt verder te helpen in hun persoonlijke en economische zelfstandigheid. Door dit netwerk kunnen we elkaar beter leren kennen en onze diensten beter op elkaar afstemmen. Niet alleen de vrouwen maar ook de organisaties zelf zullen hiervan profiteren. Samenwerken loont!

Reageren


Jannetje W. de Waard | 17 april 2020 07:12

Habiba is buurtbewoner, al jaren actief in Oost en heeft het vertrouwen van veel vrouwen en sleutelfiguren. Ze heeft doorzettingsvermogen en is daar zelf het persoonlijke bewijs van. Dat zal een grote stimulans voor andere vrouwen zijn. Daarnaast is ze altijd gericht op verbinding en samenwerking.

Reageren


Hanan Zeyani | 16 april 2020 21:53

Onze vrouwen hebben het hard nodig!

Reageren


Joke Jongejan | 26 april 2020 17:33

Ik ben een aantal keren geweest en we zijn in dialoog gegaan. Het waren goede gesprekken met een grote groep vrouwen!

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel