Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

Maak je woning gezond en comfortabel!

Door: Jannekee Jansen op de Haar
15 april 2020

Veel mensen worden ziek van een ongezond binnenklimaat in hun woning. Wij helpen je je woning weer gezond te maken.

Momenteel zijn mensen veel met gezondheid en comfortabel wonen bezig. In de duurzaamheidsdiscussie is er weinig aandacht voor de gezondheidsaspecten in je woning. Uit onderzoek blijkt dat in 15 tot 25% van de woningen mensen gezondheidsklachten hebben als gevolg van te grote blootstelling aan fijnstof, NOx (Stikstofoxiden) en allergenen. 

Ook zijn woningen te vochtig met het gevolg dat er schimmel ontstaat, maar ook huisstofmijt . Het blijkt dat 20% van de kinderen in beperkte of grote mate luchtweg klachten hebben. Daarnaast zorgt tocht, koude en extreme warmte vaak voor grote hinder in huis. Veel van deze problemen worden verergerd door een slechte ventilatie. 

Ook in Oost komen deze problemen veel voor.

Wat gaan we doen?

Veel mensen hebben gezondheidsklachten als gevolg van te veel vocht, schimmelvorming of gebrekkige ventilatie, maar ook comfortklachten door oververhitting, slechte ventilatie en tocht. Vaak hebben de mensen ook nog een relatief hoge energierekening, tenslotte moet er meer gestookt worden als de lucht te vochtig is om het behaaglijk te krijgen en zal er in de zomer airco gebruikt worden om te temperatuur niet te hoog op te laten lopen. 

In de meeste gevallen zijn bewoners zich niet bewust van deze problemen en al helemaal niet van de oorzaak ervan. Door bewoners goed te informeren en te adviseren, in combinatie met advies over eenvoudige vaak zelf uit te voeren maatregelen, kunnen veel van deze problemen, verminderd worden of zelfs opgelost worden. 

De Jungle wil bewoners helpen om hun woning comfortabel en gezonder te maken door voorlichting en praktische workshops te geven, waarmee bewoners direct zelf aan de slag kunnen.

De opbouw van dit project:

1.     Enquête onder bewoners om de meest voorkomende gezondheidsklachten in kaart te brengen.
2.     Middels een aantal praktische workshops willen wij mensen bewust maken van de gevolgen en oorzaken van een ongezond binnenklimaat in de woning. Hierbij laten we zien waaraan je kunt herkennen of een woning vochtproblemen heeft of dat er te veel fijnstof in de lucht zit. Tijdens de Corona crisis doen wij dit alleen online, waarbij wij wel laten zien hoe er met bepaalde meetapparatuur onderzocht kan worden, of de luchtvochtigheid te hoog is, of er veel vocht in muren, plafond en vloer zit, en of en waar er veel fijnstof in de woning te vinden is. 
3.     Tegen de tijd dat wij ook weer bij mensen thuis kunnen meten, zullen wij met de meetapparatuur ook gericht bij mensen thuis aan de slag gaan, waarbij met name onderzoek gedaan wordt bij mensen met veel gezondheidsklachten die vermoedelijk een gevolg zijn van een ongezond binnenklimaat. Dit zullen wij bij 20 woningen uitvoeren, de testresultaten van deze woningen kunnen ook model staan voor veel andere woningen met vergelijkbare problemen. De bewoners krijgen hun eigen rapportje met meetgegevens
4.     Er worden twee themabijeenkomsten georganiseerd voor bewoners. De eerste  met de resultaten uit de enquête en informatie over de workshops en woningscans en de tweede over de resultaten uit de scans en van de workshops.

Wat hebben we daarbij nodig?

We willen met de GGD, de Woonbond, de diverse woningcorporaties, kennisinstituten en de gemeente samenwerken om praktijkervaring en kennis te delen 

Verder hebben we apparatuur nodig om de kwaliteit van de woning te meten zoals een vochtmeter, een fijnstof /nox meter en een Co2 meter.

Wat is het doel?

Wij willen bewustwording bevorderen onder bewoners, met name over het feit dat veel luchtwegproblemen en allergieën voort komen uit een ongezond binnenklimaat in de woning. En wij willen bewoners zelf de middelen en kennis in handen geven om hier iets aan te doen. 

Voor wie is dit project?

Voor alle bewoners  in Oud Oost. Veel mensen in oude woningen hebben problemen met vocht en schimmel, maar ook mensen in moderne woningen hebben problemen met een slecht werkende of vervuilde ventilatie. Luchtwegproblemen en allergieën nemen toe, ook onder kinderen in Amsterdam. Dit heeft deels te maken met vervuilde lucht, maar zeker ook voor een belangrijk deel met een vervuild binnenklimaat. 

Het probleem van hittestress is ook iets waar heel veel bewoners van Oud-oost mee te maken hebben, doordat Oud-oost erg versteend is en er heel veel zwarte platte daken zijn, die allemaal warmte absorberen overdag. 

Wat is de planning?

Het project start in juni en loopt door tot april 2021

Onderzoek en interviews vindt plaats juni en augustus.

De eerste thema bijeenkomst, waarbij de uitkomsten van de enquête worden getoond, wordt gepland in september. 

Na de zomer worden de workshops gepland. De laatste in maart 2021
 In totaal worden er 4 cursussen gegeven. 

Vanaf augustus worden er ook afspraken met bewoners gemaakt om binnenshuis metingen te doen. 

In maart wordt een afsluitende thema bijeenkomst georganiseerd, waarbij de resultaten bekend gemaakt worden van de woningscans en de aan de hand daarvan getroffen maatregelen. 

Argumenten

Argumenten voor

Marga Slijkerman | 15 april 2020 16:53

Juist mensen met de laagste inkomens en de slechtste woningen kunnen hier mee worden geholpen. Dus zij die het het hardst nodig hebben.

Reageren


Rose Bartholome | 15 april 2020 19:30

Mijn huis is vochtig en op de muren is schimmel. Mijn ervaring met de Jungle is dat zij laagdrempelig en toegankelijk goede informatie en hulp verzorgen.

Reageren


Kas Burger | 15 april 2020 22:56

Enorm belangrijk om mee aan de slag te gaan!! ook veel sociale huurwoningen hebben die gebreken!!

Reageren


Maarten Huygen | 16 april 2020 09:40

Isolatie remt CO2-uitstoot het effectiefst . Maar dan moet het binnenklimaat wel goed blijven.

Reageren


Henk C. J. Dorrestijn | 16 april 2020 14:15

Prima voorstel. Vooral fijn stof is gevaarlijk. Het moet versneld teruggedrongen worden, want er zitten ook kankerverwekkende stoffen in.

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel