Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

Hoe verduurzaam ik mijn VvE?

Door: Jannekee Jansen op de Haar
15 april 2020

Wij willen Verenigingen van Eigenaren (VvE) verder helpen om hun woningen te verduurzamen, met gerichte kennis en praktische workshops.

Wat gaan wij doen?

We kunnen niet wachten tot de overheid de concrete plannen klaar heeft hoe de gemeenten van het aardgas af moeten komen. Maar we kunnen nu al beginnen no-regret maatregelen te nemen die in elk scenario nuttig zijn om een gebouw klaar te maken voor de toekomst. Jungle Amsterdam wil daarom VvE’s in Oud Oost helpen concrete stappen te nemen om hun complex te verduurzamen. Sommige VvE’s hebben al diverse maatregelen genomen. Andere VvE’s staan aan het begin van het verduurzamen van hun complex. Zij zitten met vragen over zonnepanelen, aardgasvrij, financiering etc.

Jungle Amsterdam wil VvE‘s gericht helpen bij het verduurzamen van hun complex. Uitgangspunt hierbij is: wat heb je al gedaan, waar loop je tegen aan en wat kunnen we van elkaar leren? En wat kunnen we gezamenlijk aanpakken bv collectieve inkoop? 
 

Nederland moet het gebruik van aardgas reduceren. Inmiddels zijn heel veel woning eigenaren al hiermee bezig. Voor VvE’s is het echter soms moeilijker om in actie te komen omdat er soms niet voldoende informatie en kennis is, omdat er verkeerde voorstellingen leven of omdat er verschillende interesses bij de bewoners zijn. Vaak is informatie over bv subsidie niet makkelijk te vinden. Jungle Amsterdam wil daarom VvE’s in Oud Oost helpen concrete stappen te nemen om hun complex te verduurzamen. 

Door met ongeveer 10 VvE’s een interview te houden, willen we te weten komen waar de VvEs staan: wat hebben ze al gedaan, waar zouden ze naartoe willen en waar lopen ze tegenaan? Zijn er andere VvE’s van wie ze kunnen leren of kunnen we dingen gezamenlijk aanpakken (denk aan collectieve inkoop bv van zonnepanelen of isolatiemateriaal). Op basis van de resultaten gaan we vraag-gestuurde werkbijeenkomsten organiseren die de VvE’s concreet verder helpen (denk hierbij aan avonden over zonnepanelen, aardgasvrij, financiering/subsidie etc.).

Tijdens de werkbijeenkomsten willen we aan de ene kant betrouwbare informatie van experts en professionals delen maar ook praktische dingen leren om zelf aan  de slag te kunnen gaan. ]

 In het project nemen we de volgende stappen: 

1.     Middels een oproep via sociale media en onze kanalen worden VvE’s in Oud Oost gevraagd mee te doen met de campagne. Ondersteunend hierbij is een filmpje met een preview van het project. Op basis van de aanmelding gaan we met 10 VvE’s een telefonische enquête doen of via een video e-vergadering om na te gaan welke vragen en wensen zij hebben. J
Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête worden de werkbijeenkomsten en workshops vorm gegeven. 
2.     Op basis van de resultaten van deze enquêtes worden vier praktische (video)werkbijeenkomsten met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Ook vragen we de gemeente om deel te nemen. Mogelijke onderwerpen voor de werkbijeenkomsten zijn zonnepanelen, isolatie,  financiering, aardgasvrij, warmtefoto’s. Daarnaast organiseren wij wekelijks een online spreekuur. 
3.     Ter ondersteuning worden cursussen/producten aangeboden als: Hoe lees je je energierekening? Het Jungle kookboekje. Hoe moet ik kieren en naden dichten met kit? Hoe kan je als VvE aan de slag met zonnepanelen? Hoe maak je een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma etc. Het doel hiervan is om de VvE’s tools aan te reiken om het commitment binnen de VvE te vergroten.
4.     Tot slot worden de mogelijkheden voor collectieve inkoop van bv isolatiemaatregelen, zonnepanelen etc. onderzocht.

Wat hebben wij daarbij nodig?

Wij willen gebruik maken van de expertise die bij landelijke VVE belangenorganisaties en deskundigen beschikbaar is.  Verder werken we samen met woningcorporaties omdat veel VvE’s in een gemengd bezit zitten. Ook de gemeente wordt bij dit project betrokken. Verder willen we leren van geslaagde projecten  

Wat is ons doel?

Wij willen VvE’s helpen  om beter hun duurzaamheidswensen te realiseren door hun vragen te beantwoorden, cursussen te geven en goede voorbeelden te laten zien. 

Voor wie doen wij dit?

Voor alle VvE’s in Amsterdam Oud Oost 
 
Hoe ziet de planning eruit?

Het project start in juni en loopt door tot april 2021. In de eerste fase (juni  en augustus 2020) vinden verkennende interviews met VvEs in Oud-Oost plaats. 

Na de zomer wordt elke maand een bijeenkomst gepland. De laatste in 2021
 In deze periode worden 4  werkbijeenkomsten/cursussen gegeven. 
 Ook kunnen dan collectieve inkoopacties worden georganiseerd

In Februari wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd met evaluatie 

Argumenten

Argumenten voor

Henk C. J. Dorrestijn | 16 april 2020 14:33

Prima project. Denk ook aan een proef met gedwongen ventilatie met filter, dan kunnen we zien hoe smerig en schadelijk de buitenlucht is bij verschillende windrichtingen.
Verbiedt ook het roken in de buitenlucht, te beginnen in de Eerste van Swindenstraat, want de straat wordt gebruikt als asbak.
Hang twee spandoeken op met tekst: 'Niet roken op straat'.

Reageren


Marga Slijkerman | 17 april 2020 18:06

Weten hoe andere VvE's het doen en van elkaar leren is cruciaal in het proces naar het verduurzamen van de woningcomplexen.

Reageren


Annick Postema | 19 april 2020 16:04

Onze VvE heeft hier ook veel behoefte aan! Wij zijn ook een gemengde VvE, dus het zou heel fijn zijn als daar ook aandacht aan wordt besteed (dat missen we nu vaak in voorlichtingen). Ik ben benieuwd via welke kanalen jullie in contact willen komen met VvE's. Onze VvE is zeker geïnteresseerd om mee te doen.

Reageren


Anne Schoenmakers | 22 april 2020 11:47

Goed idee. Zeker gemengde VVEs lopen tegen veel problemen aan wbt verduurzamen. Woningbouwverenigingen (Ymere, Key) hebben een stemmeerderheid en werken verduurzamen vaak tegen omdat het geld kost en zij niet extra lijken te willen investeren in gemengde VVEs. Zo halen we de duurzaamheidsdoelen niet. Gemengde VVEs komen vaak niet of minder in aanmerking voor duurzaamheidssubsidies (vb: dMJOPsubsidie geldt alleen voor kopers in complex). Graag aandacht voor gemengde VVEs, ook bij de gemeente.

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte



Cancel