Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

CURSUS GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN

Door: Felice Gaughan
14 april 2020

In deze cursus reiken we bewoners kennis en vaardigheden aan waarmee zij beter de regie kunnen voeren over hun eigen gezondheid en welzijn.

In Oud Oost wonen relatief veel mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Veel van hen hebben geen betaald werk en zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dit geldt in het bijzonder voor de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt. Ook wonen in deze buurten relatief veel mensen met een migratieachtergrond die te maken hebben met een taalachterstand. Volgens de Amsterdamse Gezondheidsmonitor heeft 40 procent van de bewoners van Oud Oost te maken met één of meer chronische aandoeningen. Ongeveer 1 op de 7 heeft een fysieke beperking of gewrichtsklachten. Ruim een derde van de bewoners lijdt aan overgewicht, waarvan 1 op de 10 ernstig. Bijna 1 op de 8 bewoners geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. En bijna de helft van de bewoners heeft te maken met matige tot ernstige psychische klachten. Bij al deze aandoeningen is er een verband met opleidingsniveau: hoe lager het opleidingsniveau, hoe vaker iemand te maken heeft met een van deze aandoeningen. Daarnaast is er een toenemend aantal ouderen, en daarmee ook een grote groep bewoners die dementie heeft of zal ontwikkelen.
 
Als het gaat om gezondheid en welzijn, wordt steeds meer van ons verwacht dat we in staat zijn om daar zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen en zelfredzaam te zijn. 1 op de 8 bewoners zegt echter weinig regie over het eigen leven te hebben. En veel bewoners geven aan de weg naar de zorg niet goed te kunnen vinden. 

 Deze cursus biedt bewoners kennis en vaardigheden waarmee zij beter de regie over hun eigen gezondheid en welzijn kunnen voeren. Dat doen we door: 
-          Voorlichting te geven over veelvoorkomende gezondheidsklachten en bewoners wegwijs te maken in het lokale zorg- en welzijnsaanbod. Hierbij nodigen we ook professionals uit de buurt uit om te vertellen wat ze doen
-          Deelnemers te stimuleren op een brede en samenhangende manier naar gezondheid te kijken en voor hen gezonde beslissingen te nemen
-          Deelnemers bewust maken van het belang van taalvaardigheid en communicatieve vaardigheden in relatie tot gezondheid en hen stimuleren om hier vaardiger in te worden. 
 
Dit doen we in 5 bijeenkomsten. 
We beginnen met een interactieve workshop over Positieve Gezondheid. Hierbij zullen we zien dat gezondheid veel breder is dan lichamelijke gezondheid alleen, en dat al die verschillende factoren met elkaar samenhangen. Aan de hand van een spel wisselen we ervaringen uit en stellen we persoonlijke gezondheidsdoelen. En kijken we hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. 
De tweede bijeenkomst gaat over stress: hoe kun je daar zelf mee omgaan en welke mogelijkheden zijn er voor hulp bij psychische klachten. 
In de derde bijeenkomst kijken we hoe jij je het beste kunt voorbereiden op een afspraak met de huisarts of specialist, waarvoor je allemaal bij het Maatschappelijk Werk terecht kunt en hoe je een Wmo-voorziening aanvraagt. 
In de vierde bijeenkomst  hebben we het over thuiszorg, mantelzorgondersteuning en andere voorzieningen om langer thuis te kunnen blijven en over dementie. 
In de vijfde bijeenkomst leggen we een link naar de activiteiten van Zo Blijven Wij Gezond in Oost en kijken we naar de sociale kaart; welke leuke en leerzame activiteiten zijn er die je kunnen helpen om actiever mee te doen, je talenten te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren, waarvoor kun je de hulp van vrijwilligers inroepen of hoe kun je zelf vrijwilliger worden, en waar kun je terecht voor professionele hulp als dat nodig is. 
Omdat we het belangrijk vinden dat de cursus aansluit op de behoeften van bewoners, kunnen deelnemers vooraf of tussentijds ook zelf onderwerpen aandragen. 
 
Uit een pilot in de Indische Buurt blijkt dat de combinatie van laagdrempelige voorlichting en het uitwisselen van ervaringen en tips, mensen goed helpt om beter met hun gezondheidsklachten om te gaan en sneller de juiste hulp te zoeken. 
 
De cursus vindt één keer in de Dapperbuurt plaats en één keer in de Transvaalbuurt en wordt gegeven op een laagdrempelige locatie in de buurt. De eerste cursus vindt plaats in de Jungle en staat gepland voor najaar 2020. De cursus in de Transvaalbuurt staat gepland voor voorjaar 2021. 

De cursus wordt aangeboden door Care4Oost en is ontwikkeld in samenwerking met GGD Amsterdam. 

www.care4oost.nl
 


Argumenten

Argumenten voor

Helga Smit | 14 april 2020 18:37

Omdat het laag drempelig is en goed te bereiken voor mensen in oost

Reageren


Habiba Bouanan | 16 april 2020 13:58

De cursus kan erg nuttig zijn voor onze doelgroep. Er zijn veel bewoners die ziek zijn en niet goed begrepen worden door de huisarts of geen gezondheidsvaardigheden bezitten door laaggeletterdheid.

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel